Hành trình 1700km - Hãy làm biển sạch

Có lẽ chúng ta đã dần quen với việc một người Nước Ngoài nào đó hành động vì Môi Trường, tại Việt Nam.
Nhưng, điều đó không đồng nghĩa với việc, chúng ta chỉ ngồi đấy và đợi chờ những vị khách đến và làm sạch quê hương mình.
Vẫn luôn có những Hạt Cát Việt âm thầm vỗ về cho Những Niềm Tin.
Vẫn luôn tồn tại Những Người Con Đất Việt biết sống và yêu thương Đất Mẹ
Đâu đấy ngoài kia... Chỉ là, họ không phải Người Nước Ngoài nên hóa Thầm Lặng mà thôi.Đồng hành cùng Minh Thanh (Bob), đồng hành cùng Những Người Trẻ đất Việt trong hành trình trở thành Những Tác Nhân Thay Đổi tích cực, cùng cải thiện Môi Trường và truyền cảm hứng cho những đôi chân.
Hiện nay Bob (Be on Beyond) đang ở Nha Trang và sẽ tiếp tục hành trình 1700km của mình trong vòng 2-3 tháng (từ Sài Gòn đến Hà Nội)
Phối hợp cùng người dân địa phương hành động vì môi trường.

Nguồn: Discover Nha Trang.